Legi

Lege amenajare teritoriu si urbanism

Legea 50 / 1991 privind autorizarea lucrarilor de constructii

LEGEA Nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul cu modificarile si completarile ulterioare;

Codul Civil;

LEGEA Nr. 265 / 2006 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului;

LEGEA Nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica.